"Miért szolgálná szeretetből végrehajtott cselekedetem kevésbé az általános jólétet, mint ha csak azért hajtom végre, mert kötelességemnek érzem az általános jólét szolgálatát? A puszta kötelesség fogalma kizárja a szabadságot, mert nem ismeri el az individuális elemet."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2012 decemberKM 2012.11.27.

Antropozófia Magyarországon
hírlevél

Kiemelt témák: Karácsonyi ünnepség,  100 éve történt ...
Léleknaptár, Kölni konferencia, Felhívások

2012. december

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók
Beszámolók
Felhívás
Könyvismertető
Közlemény

A MAT  PROGRAMJA  2012. december   Tovább...

Meghívók, programismertetők


A Rudolf Steiner Szeminárium

2012-13-as tanévéből:
 
AZ ÉLETÚT ALKÍMIÁJA
2012-13
 
Az harmadik nyilvános előadás
2012. december  7-én,
19 órakor
Asztronómia az életemben
címmel hallható.
Előadó: Andrew Wolpert
 
Belépődíj: 2000 Ft

A következő hónapok témái:

December: Asztronómia az életemben
Január Bolygó és zodiákus sorrendiség a halál 
és az újraszületés között
Február: Az alkímia Rudolf Steiner életrajzában
 
 
Mik voltak életünk fordulópontjai? Készen álltunk ezekre vagy sem? Hogyan ismertük fel őket és visszanézve rájuk most, észrevesszük-e, hogy mi készített fel bennünket ezekre a fordulópontokra? Milyen „figyelmeztetések” jelentek meg, függetlenül attól, hogy felismertük-e őket időben, vagy sem?
 
 

Csillagászat-kozmológia
- új csoportmunka indul a MAT-ban

Mint az októberi hírlevélben már jeleztük,  2013 januárjától csillagászat-kozmológia témájú kurzus indul. Hasonlóan a Magyar Antropozófiai Társaságban működő többi csoportmunkához, ez is közös tevékenység lesz: a résztvevők felkészülésével, kérdésekkel, vitákkal.

Időpontok 2013.  I. félévére: január 25, február 22,
március 22, április 19, május 10, június 14.

Helye: a Rudolf Steiner Ház

Célja az antropozófiában megjelenő csillagászati, kozmológiai fogalmak ismertetése, a csillagászati alapismeretek  és összefüggéseik szellemtudományos megvilágítása.

Tervezett program:

  1. A Föld.   Alakja, felépítése, mozgásai.   Helyzete az Univerzumban.
  2. A Hold és a Nap.   Mozgásuk, a Földdel való kapcsolatuk.
  3. A Naprendszer.  Bolygók, holdak, üstökösök.  
    A 7-esség.   Bolygószférák.
  4. Az idő.  Kozmikus ritmusok, mozgások, ezek összefüggései.  Időszámítás, naptár.
  5. Állócsillagok.  Csillagképek, zodiákus.   A 12-esség.
  6. Tejútrendszerünk, galaxisok, világegyetem.   Kozmológia.
  7. Tájékozódás az égbolton: gyakorlati foglalkozások.

A csoportmunka felelőse és vezetője: Varga Márta

Jelentkezni lehet: planetengarden@gmail.com


CIKKEK, ÉVFORDULÓK

100 éve történt

Bevezető

Mit jelentenek a száz éves évfordulók? Mi a jelentőségük? A múltba révedés, a nosztalgikus ráhangolódás elmúlt tettek vélt vagy nagyon is valós nagyságára? Vagy talán sokkal inkább az, hogy a visszapillantás által impulzust nyerjünk a jövőbeni tettekhez?

Száz esztendő éppen háromszor 33 és egyharmad évből áll, a Krisztusi élet háromszorosából. Az első harmad – az első 33 és egyharmad év - a megszületés időszaka, valami belép az életbe, megmutatja magát. A második harmadban kifejlődik, a harmadikban pedig virágot és termést hoz a született impulzus. A termés pedig azt a magot rejti, melynek ölén már arra vár a piciny csíra, hogy a jövő impulzusának letéteményese legyen. Hogy ami jön, az több, másabb legyen annál, mint ami volt. A kornak, a most élő embereknek legyen ügye.

Hiszen történhetnek-e a dolgok úgy, mint száz éve? Lehet-e modellünk a már megélt, az elmúlt? Vagy az emlékezés a száz évvel ezelőtti történésekre, előadásokra, impulzusokra azt mutathatja meg, hogy az idő betelt, eljött az újabb vetés ideje, hadd szülessen meg az új, a más. Rudolf Steiner szavai szerint: „Az élet pedig nem más, mint létesülés és fejlődés.” (Élet a halál és az újraszületés között, GA 141)

Az emlékezés jó alkalom rápillantani arra, hogy mit nem tettem meg az elmúlt időszakban, mit nem tettünk meg mi emberek, mert ezáltal új erőre éledhetünk a jövő kihívásait illetően. Emlékezzünk, hogy tehessünk, hogy előre indulhassunk. A múlt érdemes az emlékezésre, de csak a jelen jövőbe mutató tettei által válik megválthatóvá. Az elmúlt nem a konzerválásra, hanem a transzformációra vágyakozik.

Legyünk eszközei ennek, apró vagy nagyobb tettekkel, kinek-kinek a maga mércéje szerint. Hiszen nem a mérték, hanem a törekvés az, ami számít.


 

100 éves a Léleknaptár

Léleknaptár

Előszó a Második kiadáshoz (1918)

Az év lefolyásának saját élete van. S ezzel az élettel kapcsolatban az emberi lélek kibontakoztathatja együtt-érzését. Ha a lélek megnyitja magát azoknak a hatásoknak, melyek hétről-hétre oly különbözőképp szólnak hozzá, rálel önmaga helyes érzékelésére. Ezáltal olyan növekvő erőket érez majd magában, melyek megerősítik őt. Észreveszi majd, hogy az effajta belső erők azt akarják, hogy felébresszék őket – felébredjenek a képesség által, mellyel a lélek felveszi a világ történéseinek céljait, ahogyan azok az idő ritmusában az életbe belépnek. Ezáltal válik teljesen tudatossá a finom, mégis életerős szálra, mely közte és a világ között - amelybe beleszületett – ott van.

Ebben a Kalendáriumban minden héthez egy vers van rendelve. Ez lehetővé teszi a léleknek, hogy aktívan részt vegyen az év hétről-hétre kibontakozó, fejlődő életében. Ahogy a lélek az év életével folyamatosan összekapcsolódik, úgy kellene a verseknek visszhangoznia benne.  A szándék az, hogy a Természet életének folyamatával való ’egy-ség’ egészséges érzése, és ebből egy erőteljes ’önmagunk megtalálása’ érzés alakuljon ki, remélve azt, hogy a lélek számára egy, a világ folyásával összekötődő, érzés-harmónia alakul ki, ahogy az ezekben a versekben feltárul, s ez olyasvalami lesz, amire a lélek vágyakozni fog, amennyiben helyesen érti meg önmagát.

— Rudolf Steiner


Karácsony Húsvét János nap
Michael időszak

 

Forrás: http://wn.rsarchive.org/Books/GA040/CoTS/GA040_preface.html

Angolból magyar nyelvre fordította: Brassay Brigitta


Léleknaptár - December

Erste Dezember-Woche

(1-7. Dezember)

(35) (I)

 

Kann ich das Sein erkennen,

Dass es sich wiederfindet

Im Seelenschaffensdrange?

Ich fühle, dass mir Macht verlieh’n,

Das eigne Selbst dem Weltenselbst

Als Glied bescheiden einzuleben.

December első hete

(december 1-7.)

(35) (I)

 

Megismerhetem-e annyira a létet,

Hogy önmagát lássa viszont

Lelkem alkotó törekvésében?

Úgy érzem, elég erőt kaptam,

Hogy saját lényem szerényen

Vegyen részt a kozmosz életében.

További decemberi spruch-ok

Magyar nyelvre átültette: Korcsog Balázs. Forrás: www.novalis.hu


Az Antropozófiai Társaság megalapítása
és az 1912-1923 közötti kulturális kezdeményezések

(folytatás )
 

1919: A forrongó háború utáni időszakban Rudolf Steiner és munkatársai megpróbálnak https://www.goetheanum.org/typo3temp/pics/64a4f72016.jpg
javaslatokat adni arra nézve, hogy az egyesített államok ideáját hogyan helyettesítsék egy olyan berendezkedéssel, ahol a kormányok, a gazdaság és a kultúra mind saját szerveződésű és képviseletű. Rudolf Steiner könyve, A szociális megújulás felé, közérdeklődést kelt. Számos intézmény próbálja meg ezen ideákat szerény keretek között alkalmazni. (pl. Futurum  A.G., Kommender Tag A.G.)

Emil Molt (1876-1936)
Az első Waldorf iskola kezdeményezője, 1919

1919: Áprilisban Emil Molt felkéri Rudolf Steinert, hogy alapítson iskolát az általa vezetett Waldorf-Astoria dohánygyárban dolgozó munkások gyermekei számára. Az iskola, melyet saját tanárai igazgatnak, 5 hónappal később megnyitja kapuit. Alapoktatást kínál a gyermekeknek, függetlenül szociális származásuktól, adottságaiktól vagy későbbi hivatásuktól. A tananyag az antropozófián alapul, igazodva a gyermek fizikai, lelki és a szellemi fejlődéséhez. Az új oktatási idea sikeres. Rudolf Steinert kurzusok tartására hívják Svájcba, Angliába és Hollandiába, ahol további iskolákat alapítanak.

 

https://www.goetheanum.org/typo3temp/pics/d66db6f8e2.jpg

Ita Wegman (1876-1943) Orvos. Rudolf Steiner kollégája az orvoslás és az antropozófia területein. Az arlesheimi (Svájc) Klinikai Terápia Intézet alapítója (Ma Ita Wegman Klinika)

1920-1921: Válaszként az orvosok kérésére, Rudolf Steiner előadásokat tart arról, hogy hogyan bővítsék ki és mélyítsék el szellemi módon az orvosi munkát. Ezek és a további javaslatok 1921-ben két klinika és egy gyógyszerészeti vállalat megnyitásához vezetnek. (melyek egyike később az Ita Wegman Klinika Arlesheimben (Svájc) nevet kapja; valamint a Filderklinika Stuttgart mellett (Németország), a Weleda és a Wala)

Fredrich Rittelmeyer1921-1922: A különböző európai országokban tartott kurzusok során gondosan kirajzolódik az antropozófia tudományos jellege, valamint a különféle szaktudományágak specifikus részletei. Rudolf Steiner előadó körútjai, melyeket a Wolff&Sachs koncert ügynökség szervez, hatalmas közönséget vonzanak. Két publikáció indul útjára, a Das Goetheanum (hetilap) és a Die Drei (havilap), melyek a mai napig megjelennek. 1922-ben megrendezésre kerül a „Nyugat-Kelet Konferencia” azzal a céllal, hogy előmozdítsa a világban létező kelet-nyugat ellentét megértését. Egy teológusok és lelkipásztorok által indított kezdeményezésre 1922-ben Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) és egy körülötte kialakuló csoport megalapítja a Keresztény Közösséget, mely mozgalom a vallási megújulást tűzi ki céljául.

 

https://www.goetheanum.org/typo3temp/pics/607c955146.jpg  Az első Goetheanum romjai a tűz után, 1923

1923: 1922/23 Szilveszter éjszakáján a Goetheanumot gyújtogatás következtében elpusztítják. A tűz a növekvő szembenállás manifesztációja és azt mutatja, hogy az Antropozófiai Társaságnak, amelyet 1912/13-ban alapítottak körülbelül 3000 taggal, és amely akkorra nagyjából 12000 tagot számlál, sokrétű tevékenységet folytatva számos országban, alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Rudolf Steiner azért dolgozik, hogy független Antropozófiai Társaság jöjjön létre, melyet minden országban megalapítanak. A terv az, hogy Karácsonykor egy nemzetközi testületben egyesítsék őket. Megszületik a döntés a Goetheanum újjáépítésére.

 

Albert Steffen (1884-1963) Író. A hetente megjelenő Das Goetheanum szerkesztője. Az I. https://www.goetheanum.org/typo3temp/pics/b214236c24.jpgvilágháború előtt Steffen a németajkú országokban regényei által ismert. Darabjait bemutatta a Basel Municipal Theater és a Goetheanum.

 

 

 

Forrás: https://www.goetheanum.org/Founding-the-Anthroposophical-Society-1912-1923.123.0.html?&L=1

Fordította: Brassay Brigitta

 


Decemberben hangzott el…
 

Rudolf Steiner: A csillagok világa és az ember

(Elhangzott 1922. december 31-én, Dornachban – részlet)

 

„…Az antropozófia világmissziójának beteljesítéséhez az az első lépés, hogy a világhoz fűződő viszonyunk kozmikus kultuszként tudatosodjék bennünk. […]

Úgy gondolom ugyanis, hogyha az év körforgásában adott időszak lényege olyankor tárul lelkünk elé, amikor ez a körforgás, legalábbis a külső szemlélet, külső átélés számára befejeződik, akkor tudatosulnia kell bennünk, hogy milyen módon alakuljon ki az időhöz fűződő kapcsolatunk, hogyan keressük a jövendőt a múltból kiindulva, hogyan tudjunk a jövő számára alkotni, hogy szellemit teremtsünk.

A ma délután elszavalt versek egyike így kezdődött: Minden új esztendő új sírokat talál. Ez mélységesen igaz! De ugyanúgy az is, hogy minden új esztendő új bölcsőket talál. Ahogyan rátalál a múltra, úgy a jövendőre is. Ma mindenekelőtt az emberen múlik, hogy ezt a jövendőt megragadja, és meggondolja, hogy a külsőleg elénk táruló, sarjadó, viruló élet magában foglalja a halált, az életet azonban saját tetterőnkkel kell megkeresnünk. Minden megújuló év ennek a jelképe.

Ha egyfelől joggal tekintünk is a sírokra, tekintsünk másfelől a megújuló életre, amely a jövő csíráját óhajtja befogadni. Ma az a nagy feladatunk, hogy észrevegyük, hogy a világban szilveszteri hangulat, elmúlás, elhalás van, de az olyan emberek szívében, akik igazi emberségük, istenemberi mivoltuk tudatára ébrednek, ott kell élnie az újév, az új idő, az újjáéledés hangulatának. Ne csak triviálisan, ünnepélyes filiszter módon haladjanak gondolataink a szimbolikus szilvesztertől a szimbolikus új esztendő felé, hanem ahogy a földfejlődésnek szüksége van rá, haladjanak tetterős és alkotó módon a civilizáció elhalásától, a régi sírok megjelenésétől, szilvesztertől az új esztendő felé, a kozmikus újévhez! Ez azonban csak akkor érkezik el, ha az ember rászánja magát arra, hogy ezen dolgozzék.”

 

(Ezek voltak a régi Goetheanumban elhangzott utolsó Steiner előadás utolsó mondatai, ui. egy órával később felcsaptak a lángok…)

Fordította: Dr. Kellner Ágnes

GA 219, Genius kiadó – Budapest, 2010

Dániel János Tamás válogatása

Beszámolók

Németország/Általános Antropozófiai Társaság/ZeitZeichenZwölf Konferencia

Az egyén szabadságára bízva

Ez év szeptember 28-29-én mintegy ötszáz résztvevővel került megrendezésre Kölnben a ZeitZeichenZwölf konferencia, abból a célból, hogy megemlékezzenek az Antropozófiai Társaság száz évvel ezelőtti megalapításáról. Az eseményt a Németországi Antropozófiai Társaság az Általános Antropozófiai Társasággal együttműködésben szervezte meg.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgyQ73XTBOH58KPiF3np9PboGmD8Rb5Tm93fbBNMDWPjq808knlg

A Kölni Dóm (1900)

Elmondható, hogy a konferencia szerencsés csillagzat alatt állt. Hiszen milyen gyakran történik meg az, hogy egy Zweig nagyjából tíz kezdeményező erővel bíró tagja helyszínt keres és aztán öt számjegyből álló költséget ajánl? Vagy, hogy ez a történelmi jelentőségű helyen megrendezett, több száz fős nemzetközi konferencia a közel egyéves előkészítő munka során kívülről akkora támogatást kap, hogy számos akadály ellenére szerény, ám jövőbe mutató eseménnyé válik? A résztvevők Hollandiából, Svédországból, Olaszországból, Svájcból, Ausztriából, Nagy Britanniából, az Aland-szigetekről, Oroszországból, Belgiumból, Norvégiából, az Amerikai Egyesült Államokból, Romániából és Magyarországról érkeztek: üdvözlő szavakat, támogató üzeneteket és antropozófusok jókívánságait hozták a világ számos pontjáról. Rüdiger Krey szerint - aki Franziska Bücklers mellett a másik fő szervezője volt az eseménynek – ez a konferencia michaeli indíttatású volt. Nem állapítottak meg részvételi díjat, hanem az egyén szabadságára bízták, hogy a konferencia külső sikere alapján ki milyen pénzbeli támogatást nyújtson. S mindez működött – ahogyan a konferencia záró szavai során hallhattuk.

Karmikus áramlatok találkozása

Körülbelül 400 résztvevő (az előadások résztvevőivel 500) találkozott a kölni Alkalmazott Tudományok Egyetemén (melynek épületéből a Dóm is látható). Rüdiger Krey bevezetőjében felhívta a figyelmet a karmikus áramlatok találkozásának motívumára, amely az antopozófia iránti közös érdeklődésben nyilvánul meg. Hartwig Schiller Illés Próféta szavait kapcsolta ahhoz a reményéhez, miszerint az Antropozófiai Társaságnak már nem sokáig kell „két lábon bicegnie”. Virginia Sease felidézte a Teozófiai Társaság 1875-ös new york-i alapítását, majd arra a michaeli kristályosodási kérdésre tért ki, mely az Antropozófiai Társaság megalapításához vezetett. Wolf-Ulrich Klünkel már erősebben nyilatkozott, amikor rövid rátekintést adott Albertus Magnus és Aquinói Tamás individualitásáról és szellemi/karmikus jellemükről. Szavait az önálló szellemi-tudományos kutatásra való felhívásként is érthettük.

Ami összeköt és nem az, ami elválaszt

A berlini Compagnie Phoenix (alapították 2011-ben) euritmia előadása „Az ember a híd” címmel megteremtette a megfelelő hangulatot és a résztvevőktől sok pozitív visszajelzést kapott. Az improvizatív előadás, mely a részben elsötétített teremben zajlott, erős, szinte michaeli benyomást hagyott maga után. Ebben a művészileg előkészített hangulatban Peter Selg az „Az Általános Antropozófiai Társaság lényéről és jövőjéről” beszélt az este további részében, aki Sergej O. Prokofjev felkérésére fogadta el a meghívást és az Ő nevében is szólt. Saját munkáját az Antropozófiai Társaságban a déli misztérium-áramlatok képviselőjeként jellemezte, míg Sergej O. Prokofjev munkáját az északi misztérium-áramlatokhoz kapcsolta. Előadásában lehetetlen volt nem észrevenni aggodalmát a világ társadalmi jóllétével, és az ember szellemi archetípusát érő veszélyekkel és annak jövőjével kapcsolatban. Olyan volt, mint egy a tagokhoz szóló kérés, hogy azon dolgozzunk, ami összeköt bennünket és ne azon, ami szétválaszt. Szavait (mint mindig) alkotó pillanatokként élhettük meg, amelyekben jelentős események lényegi elemeit vette számba és egy értelmet hordozó jövőképpé alakította azokat. Paul Mackay személyes és autentikus felszólalásában úgy beszélt az Antropozófiai Társaságról, mint a semmiből teremtett lényről. Úgy éreztem, hogy szavai béketeremtőek kívántak lenni.

            Az előadásokkal párhuzamosan több mint húsz munkacsoport dolgozott, bepillantást nyújtva az egyes „Zweig-ek” munkájába. Sok ember távozott a mély megérintettség érzésével a konferenciáról, mely az Első Osztály két óráját is bemutatta, és ez az érzés még sokáig hatni fog bennük, annak ellenére, hogy (a szervezők elmondása szerint) nem tudták a konferenciát három részben szervezni – egyfelől, mint nyílt eseményt, másrészt a rózsaszín, harmadrészben pedig a Szellemtudományi Főiskola kék kártyával rendelkező tagjai számára.  A rózsaszín szín hatása (pl. a konferencia meghívóján), ami oly széles körben elterjedt Kölnben, minden bizonnyal világszerte tovább gyűrűzik majd az ágazatok munkájában; vagyis ha használják a rózsaszín kártyát a Zweig estéken, akkor nagyobb hangsúlyt fektetnek a tagság tényének jelentőségére.

Nagy komolyság

            Ha azt kérdezzük, hogy érzékelhető volt-e az Általános Antropozófiai Társaság identitása – amely ennek az évnek a témája - azt válaszolhatjuk, hogy az megtalálható volt a különböző lelki állapotokban, melyek a közös elemet és az aktívabb munkát keresik a jövőben. Talán jó ötlet volt egy szorosabb formában összegyűlni és beszélgetni annak a modernizált iskolának a lélektelen épületében, ahol Rudolf Steiner 1912-ben megalapította az Antropozófiai Társaságot. Maguk az előadások is tükrözték a különböző lelki és szellemi megközelítésekben megtalálható közös jegyekért való küzdelmet. Az alapításunk történetének képeiben minden előadó nagy igyekezettel és meggyőződéssel mondta el, hogy az Általános Antropozófiai Társaságra, mint világtársaságra van szükség.

 

(Megjelent: Anthroposophy Worldwide No. 11/12, Matthew Mochner, Berlin, angolból fordította Ujlaky Éva)


Örömteli hír a Waldorf világból
Scherak Mari beszámolója

 

A pamhageni Waldorf iskoláról a novemberi hírlevélben megjelent beszámolóhoz csatlakozva, örömmel jelentem, hogy október 20-án volt szerencsém részt venni az immár elkészült Waldorf óvoda megnyitóján.

Az ünnepség bábjátékkal kezdődött, utána szülői tájékoztató volt, majd sor kerülhetett a beiratkozásra. Az óvodát vadonatúj bútorokkal rendezték be, de még sok játék és könyv hiányzik. Ehhez kérték is a segítségemet.

A leendő óvodások boldogan vették birtokba az épületet és az udvart. A rossz idő ellenére szemmel láthatóan jól érezték magukat

 

 

FELHÍVÁS

Kedves Tagság!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy 2012 novemberétől átvettem Földesné Boskovitz   Maritól  a MAT Könyvtárának könyvtárosi  teendőit.

Remélem  megfelelek a bizalomnak és teljes tudásommal ,odaadásommal tudom majd ellátni ezt a nagyon szép feladatkört. Kedves  „ elődöm ”   segítségére,  támogatására számítok és köszönettel veszem.

Az első időkben „helyismeretet” kell   szereznem  (mit, hol találok), hiszen ez teszi gördülékennyé a kölcsönzést és természetesen szeretném megismerni az Olvasókat is!

A Könyvtár nyitvatartási ideje nem változik, szerdánként 16.00-18.30-ig lehet a könyveket kikölcsönözni   illetve   visszahozni! (Igen! Itt kicsit szigorúbb leszek smiley )

A MAT Vezetőségével együtt  hamarosan kidolgozzuk Könyvtárunk régi/új Működési Rend-jét, hiszen a Könyvtár  ma már komoly,  nagy példányszámú gyűjteménnyel rendelkezik és pl. a hagyatékból, adományból bekerült példányok sokszor „kivételes bánásmódot” igényelnek.  De szükséges ennek megléte a tagdíjak, az olvasók adatainak kezelése stb. miatt is.  Kérem, olvassátok majd el, új dolgok lesznek benne!

Szeretettel  várok mindenkit !

Nagy Márta

Tel: +36 30 597-1014

Könyvismertető


A könyvek kaphatók és megrendelhetők a Magyar Antropozófiai Társaság - Rudolf Steiner Házában,
valamint a honlapunkon.
Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 2/b. 
Telefon: (1) 336 0426, Mobil: 30/914 5163 (Keszte Zsuzsa)
E-mail: konyv@genius.hu
Honlap: www.antropozofia.hu
 

Közlemény

 

Adventi Bazár

Waldorf iskolák idén is színes vásári forgataggal, programokkal, előadásokkal várják az odalátogatókat.

A decemberi Bazárok időpontjai a következők:

 

Pesthidegkúti Waldorf Iskola – december 1.

www.hidegkut-waldorf.hu

Szabad Waldorf Iskola Fót – december 1. 13-18 óráig                                                                   

www.fotiwaldorf.hu

Csillagösvény Waldorf Általános Iskola – december 8. 10-18 óráig

www.waldorf-csillagosveny.hu

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533712_533378706690106_694961598_n.jpg
 

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

a Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím:
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a címre megküldeni.